School in zicht in Lokeren

School in Zicht in Lokeren 2020/2021 — foto © Paul De Malsche

School in Zicht maakt van de centrumscholen van Lokeren terug echte buurtscholen: scholen voor alle kinderen uit de buurt. Of hun ouders nu autochtoon of allochtoon, hoog- of laagopgeleid, kansarm of kansrijk zijn.

Woon je in Lokeren en is je kind geboren in 2019? Maak dan kennis met de scholen in je buurt tijdens de activiteiten in januari en februari 2021. Je kunt je hier inschrijven voor de activiteiten.

De buurtschool in beeld

Op de buurtschool maken je kinderen vriendjes die om de hoek wonen. Zo voelen ze zich thuis in hun buurt. Voor jou als ouder betekent een school vlakbij dan weer veel tijdwinst.

Nog belangrijker dan het gemak voor de ouders en de nabijheid van vriendjes is de onderwijskwaliteit. Biedt de buurtschool die? De ouders die de afgelopen jaren voor een buurtschool kozen, getuigen alvast van wel. Ook al zijn de leerlingen er cultureel en sociaal-economisch divers. Of misschien zelfs: net doordat hun leerlingengroep divers is. Daardoor waren de buurtscholen verplicht om hun manier van lesgeven aan te passen. Zij gingen zich specialiseren in differentiatie: onderwijs op maat. Onderwijs voor zowel de zwakke als de sterke leerlingen.

Tip: leer verschillende scholen kennen

Sommige scholen kampen met wachtlijsten: er melden meer ouders voor aan dan er plaatsen zijn. Het is daarom verstandig om voor minstens drie scholen aan te melden.

Meer uitleg over het aanmelden in Lokeren vind je hier. In december kregen ouders met een kind geboren in 2019 hierover een folder van het LOP in de brievenbus.

Leer andere ouders kennen

Tijdens de verschillende infomomenten leer je ook andere gezinnen kennen. De voorbije jaren beslisten verschillende ouders om samen voor dezelfde buurtschool aan te melden. Die mogelijkheid is er, maar het hoeft niet.

Welke scholen nemen deel?

In 2010 startte School in zicht een project in Lokeren om de centrumscholen in de kijker te plaatsen van de jonge gezinnen die er in de buurt wonen. Met succes: 532 Lokerse gezinnen namen al deel aan het project. In zes centrumscholen startten groepjes ouders die bewust samen voor de buurtschool kozen.

Bij deelnemende scholen vind je een plan met alle deelnemende Lokerse scholen, voorzien van een woordje uitleg. Je ontdekt er welke deelnemende scholen in jouw buurt liggen.

© 2021 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / privacy / design: duall