Historiek & visie

School in zicht ontstond in 2006. Antwerpen-Noord en Oud-Borgerhout telden samen 27 scholen, waarvan 25 concentratiescholen met 90 tot 100 procent kansarme en/of allochtone leerlingen. Nochtans trokken beide wijken op dat moment al jaren terug kansrijke gezinnen aan. Alleen vonden die de weg niet naar de scholen in de buurt.

Grootschalige segregatie

Antwerpen-Noord en Oud-Borgerhout vormen samen omgerekend de tiende grootste stad in Vlaanderen, met ongeveer 73.000 inwoners. Een volledige stad waarin kansarme leerlingen op school enkel andere kansarme leerlingen ontmoeten is een maatschappelijk probleem.

Dergelijke grootschalige schoolvlucht is al lang geen ‘wit’ fenomeen meer. Na de ‘witte’ schoolvlucht kwam immers de ‘zwarte’ schoolvlucht: ook kansrijke allochtone ouders kozen voor een school buiten de buurt. Daardoor ontstonden scholen die niet alleen cultureel geconcentreerd waren, maar ook sociaal-economisch. Voor de kansarme leerlingen op deze scholen is dat een dramatische evolutie.

Cijfers en inzichten

Op vijf jaar tijd hebben meer dan 340 kansrijke leerlingen via School in zicht de weg gevonden naar een buurtschool in Antwerpen-Noord en Oud-Borgerhout. Hun ouders maakten een bewuste schoolkeuze, vaak na verschillende schoolbezoeken. Ze wisten zich bovendien gerustgesteld door het besef dat ook andere kansrijke ouders voor dezelfde school zouden kiezen.

Gesprekken met ouders, directies, schoolteams en beleidmakers, bezoeken aan scholen, feedback van ouders over scholen, …: een organisatie als School in zicht leert veel over segregatie en werken aan desegregatie. In 2009, na drie jaar projectwerking, heeft School in zicht een boek samengesteld met inzichten over segregatie in het onderwijs: ‘Tien lessen uit drie jaar werken aan desegregatie in het onderwijs’. Het boek wil een inspiratie en motivatie zijn voor ouders, leerkrachten, scholen en beleidsmakers die segregatie willen doorbreken.

Download een PDF van het boek [1,2MB]

Concentratiescholen doen het goed, maar…

Gemiddeld bieden concentratiescholen even goed onderwijs aan als andere scholen. Zij slagen daarin omdat zij dankzij doorgedreven differentiatie onderwijs op maat aanbieden. Onderzoek bewijst dat ook keer op keer.

Waarom pleit School in zicht dan voor meer gemengde scholen? Omdat een school met sociale mix de leerkansen van haar leerlingen vergroot en hun leefwereld verbreedt. Zo’n school doorbreekt de evidenties die kinderen thuis en in hun omgeving meekrijgen. Ze biedt hen uitzicht op andere toekomstperspectieven, opleidingsmogelijkheden en vrijetijdsbestedingen. Een school die zich volledig terugplooit op kansarme leerlingen beperkt die leerkansen, ook als ze op cognitief vlak volwaardig en zelfs vernieuwend onderwijs aanbiedt.

Een tweeledige aanpak

School in zicht wil een einde maken aan de vanzelfsprekendheid van de ‘witte’ en ‘zwarte’ schoolvlucht. We richten ons daartoe zowel op scholen als op ouders.

  • Scholen maken we bewust van de veranderingen in de wijk, van de meerwaarde van een sociale mix op school en van de drempels die kansrijke ouders ervaren om hun kind in te schrijven in een concentratieschool. We doorbreken daarbij het defaitisme: het is wél mogelijk om terug kansrijke gezinnen aan te spreken.
  • Kansrijke ouders brengen we terug in het netwerk van de buurtschool. We informeren hen, laten hen op bezoek gaan en brengen hen in contact met andere ouders uit de buurt. Zo kunnen ze samen de stap zetten.

inspiratiegids cover

Bekijk onze publicatie op Issuu of download hier een PDF

© 2021 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / privacy / design: duall