Inschrijven in het basisonderwijs

Inschrijven in het basisonderwijs van Sint-Niklaas gebeurt in verschillende periodes.

Belangrijke data

  • maandag 16 januari 2017 – vrijdag 24 februari 2017: inschrijven van broers en zussen en kinderen van personeel 1, 2
  • maandag 13 maart 2017 – vrijdag 31 maart 2017: inschrijven van alle kinderen.
    Voor de kinderen geboren in 2015 (peuterklas) en 2014 (eerste kleuterklas) en de inschrijvingen voor het eerste leerjaar is er een voorrangsrecht. De school houdt rekening met het aantal plaatsen dat er is voor indicator- en niet-indicatorleerlingen.
  • vanaf maandag 24 april 2017 tot en met donderdag 31 augustus 2017: vrije inschrijvingen.

Er wordt geen rekening meer gehouden met de voorrangsgroepen van indicator-en niet-indicatorleerlingen. Plaatsen worden toegekend in volgorde van inschrijving.

1 _Broers en zussen zijn alle kinderen die samenwonen op hetzelfde adres of dezelfde vader of moeder hebben, ook al wonen ze niet op hetzelfde adres.

2 _voldoe je als personeelslid aan de geldende voorwaarden? Vraag tijdig informatie bij de directeur van de school.

In het buitengewoon onderwijs gelden er andere periodes:

  • maandag 13 maart 2017 – vrijdag 31 maart 2017: kinderen met een broer of zus ingeschreven in de school en kinderen van personeel
  • vanaf maandag 24 april 2017: vrije inschrijvingen

Om ingeschreven te kunnen worden in het buitengewoon onderwijs dient de leerling een verslag te hebben uitgereikt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Veel gestelde vragen

Wanneer is een kind een indicatorleerling?
Een indicatorleerling is een leerling waarop minstens één van de volgende criteria van toepassing is:

  1. het gezin ontving een schooltoelage in het huidige schooljaar (2016-2017) of het schooljaar voordien (2015-2016);
  2. de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of getuigschrift van het zesde middelbaar.

De thuistaal van een kind is geen indicator meer (behalve in Brussel).

Kan ik via School in zicht mijn kind inschrijven in een school?

Nee.

School in zicht biedt ouders informatie, brengt hen samen en helpt om een bewuste schoolkeuze te maken. Zo kunnen ze, als ze dat willen, samen de stap naar de buurtschool zetten. Ouders moeten wel zelf inschrijven in de school van hun keuze.

Ben ik zeker van een plaats in een basisschool via School in zicht?

Nee.

School in zicht komt niet tussenbeide bij de inschrijvingen.
In sommige scholen geldt wel dat zij de afgelopen jaren minder kansrijke gezinnen aantrokken. Dan heb je als niet-indicatorgezin een goede kans op een plek in deze scholen. Maar dat geldt even goed voor niet-indicatorgezinnen die niet aan School in zicht hebben deelgenomen.

Mijn kind is van eind 2015. Moet ik het nu al aanmelden?

Ja,

alle plaatsjes voor kinderen geboren in 2015 worden tijdens de komende aanmeldings-periode verdeeld. Ouders met een kind van dat geboortejaar moeten hun kind dus nu aanmelden als ze zeker willen zijn van een plek – ook al gaat het kind in de praktijk pas in september 2018 voor het eerst naar school.

© 2017 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / design: duall