Voorbije projecten

De voorbije jaren startte School in zicht in Antwerpen, Brussel, Gent, Genk, Temse, Sint-Niklaas en Wetteren initiatieven op om kansrijke ouders en buurtscholen terug met elkaar in contact te brengen. Hieronder vind je een beknopt overzicht van deze projecten, met een link naar de lokale werking die het project heeft overgenomen.

Antwerpen

Antwerpen kan je de bakermat noemen van School in zicht. In 2006 ging het project er van start. School in zicht was er zes jaar actief: vijf jaar in de noordelijke wijken Antwerpen Noord en Oud-Borgerhout, één jaar in de zuidelijke wijken Kiel, Hoboken en Valaar.

Sinds vorig schooljaar organiseert de dienst Onderwijs zelf Kijkdagen in de hele stad. Die gaan door op verschillende dagen in januari en februari. Info hierover is te vinden op de website van meldjeaan (klikken op link ‘Scholenlijst’). Verschillende van de vroegere School in zicht-scholen in Antwerpen Noord en Oud-Borgerhout zetten de traditie van gemeenschappelijke bezoekmomenten verder, door hun Kijkdagen op dezelfde dagen en op vaste uren te laten doorgaan.

Sint-Jans-Molenbeek

In 2009 kwam School in zicht voor de eerste keer buiten Antwerpen. We startten mee ‘School in de buurt, buurt in de school’ op, een pilootproject volgens het School in zicht-stramien. Zes scholen uit Sint-Jans-Molenbeek namen deel.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie nam de coördinatie van het project over en breidde het uit, onder de naam ‘Samen naar school in de buurt’. Meer informatie over de huidige initiatieven om ouders in contact te brengen met de buurtscholen is hier terug te vinden.

Gent

In 2011 startte School in zicht een project op met de basisscholen van zes wijken in de noordrand van Gent: Brugse Poort, Rabot-Blaisantvest, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Bloemekenswijk, Muide-Meulestede en Sint-Amandsberg.

Het loopt verder onder de naam School in je buurt, georganiseerd door het Lokaal Overlegplatform.

Genk

School in zicht Genk startte in 2011, met een project in de noordelijke rand van de stad. De beproefde School in zicht-formule kende er een moeizame start. Dat uitdagende gegeven inspireerde School in zicht en de dienst Sociale Zaken tot een onderzoek naar schoolkeuzemotieven bij Genkse ouders. De conclusies leidden tot een individueel en vrijwillig te volgen begeleidingstraject voor Genkse scholen.

Temse

In 2013 startte School in zicht een proefproject in Temse, de kleinste schaal waar we tot dan toe op werkten. 6 scholen namen deel, 26 ouders legden één of vaak meerdere schoolbezoeken af.

Het project werd gefinancierd met geld van het Federaal Impulsfonds, een eenmalige projectsubsidie. Het LOP en de gemeente Temse ondersteunen zelf een vervolgproject: Naar school in Temse.

Sint-Niklaas

In Sint-Niklaas ging School in zicht voor het eerst van start in het schooljaar 2014-2015. De stad ging een engagement aan van drie jaar. In totaal namen 211 gezinnen deel aan de infomomenten van School in zicht. Zij legden 417 schoolbezoeken af. In het afsluitende werkingsjaar deed School in zicht een uitvoerige ouderbevraging over hun schoolkeuzemotieven. Deze kennis werd overgedragen aan de dienst Flankerend Onderwijs. Sinds het schooljaar 2018-2019 organiseert de stad Sint-Niklaas zelf openklasdagen, geïnspireerd op de School-in-zicht-openschooldagen. School in zicht zat samen met de stad om een zachte overdracht van het project te garanderen.

Wetteren

Vanaf 2018 werkte School in zicht samen met 6 scholen in Wetteren die streven naar een evenwichtige sociale mix. Het project liep er twee jaar. In totaal namen 102 gezinnen deel aan de activiteiten, wat erg hoog is gezien de kleine context. 70 gezinnen kozen voor een van de zes deelnemende scholen. Hoewel het traject kort was, kregen wij van de directies heel positieve feedback over de organisatie, communicatie en waardevolle tips.

© 2021 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / privacy / design: duall