Inschrijven in het basisonderwijs in Wetteren

Inschrijvingen schooljaar 2019-2020
voor alle kinderen geboren in 2017

Inschrijven in het gewoon basisonderwijs

Je kind is geboren in 2017 en mag volgend schooljaar voor het eerst naar school? Of je kind is al ingeschreven in een school, maar je kiest ervoor naar een andere school te gaan? Inschrijvingen verlopen sinds dit jaar via een online aanmeldingssysteem.

Alle kinderen kunnen worden aangemeld vanaf vrijdag 1 maart 2019 (12u) t.e.m. vrijdag 29 maart 2019 (middernacht). Het precieze moment van aanmelden maakt niet uit als het maar in deze periode is. Meer info kan u vinden op www.wetteren.be/naarschool

Inschrijven in het buitengewoon basisonderwijs.

Een overzicht van basisscholen buitengewoon onderwijs is terug te vinden op www.wetteren.be (doorklikken naar de rubriek Scholen & Opvang)

Meer info

Meer informatie is beschikbaar op www.wetteren.be (doorklikken naar onderwijs)
Ook via de gemeentelijke informatiekanalen wordt u op de hoogte gebracht van meer details.

Op de infoavond van School in zicht kunnen ouders vragen stellen over de inschrijvingsafspraken.

Veel gestelde vragen

Ben ik zeker van een plaats in een basisschool via School in zicht?
Nee.
School in zicht helpt ouders om op basis van correcte informatie voor een school te kiezen, maar kan niet tussenbeide komen bij de inschrijvingen.
Biedt de buurtschool wel voldoende kwaliteit en uitdaging aan mijn kind?
Ja,
gemiddeld even veel als andere scholen. Maar dat hangt af van school tot school (en vooral van schoolteam tot schoolteam), net zoals in scholen buiten de buurt.

Doorlichtingsverslagen:
De meeste Wetterse scholen zijn de voorbije jaren doorgelicht. Die doorlichtingsverslagen zijn online terug te vinden.
De kritiek op deze verslagen is vaak dat ze vooral papieren controleren eerder dan het lerarenkorps of hun manier van lesgeven. Daar is iets van aan, maar ze zijn voor ouders de enige ‘objectieve’ vergelijkingsbron tussen scholen.
Let wel op met iets oudere verslagen. Het kan zijn dat een school al één of twee jaar hard heeft gewerkt om een opmerking van de doorlichting weg te werken. In dat geval is hun vroegere werkpunt net een sterkte geworden. Gebruik doorlichtingsverslagen daarom niet als enige referentie.

Voor wie meer achtergrond wil:
In 2012 werden de resultaten gepubliceerd van het SINBA-onderzoek, een grootschalig driejarig onderzoek door de universiteiten van Gent, Antwerpen en Leuven. Het SINBA-onderzoek toonde aan dat het aantal kansarme en/of allochtone leerlingen niet bepalend is voor het succes van de school. Dat wil zeggen: er zijn goede scholen met veel kansarme leerlingen, en slechte scholen met veel kansarme leerlingen. Net zoals er goede scholen zijn met weinig kansarme leerlingen en slechte scholen met weinig kansarme leerlingen. De onderzoekers gingen ook expliciet na of kansrijke leerlingen niet minder bijleren als er veel kansarme leerlingen in de klas zitten, maar dat blijkt niet het geval.

Eerder onderzoek uit 2008 door professor Verhaeghe (UGent) en professor Van Damme (KULeuven) toonde een gelijkaardig beeld. De twee professoren maakten een vergelijking van de leerwinst die verschillende scholen boeken. Uit hun onderzoek bleek dat kinderen in scholen met veel kansarme leerlingen gemiddeld even veel bijleren als in scholen met minder kansarme leerlingen. Net als uit het SINBA-onderzoek bleek ook hier dat vooral de individuele schoolkenmerken bepalend zijn voor hoeveel een leerling er bijleert.

Beide onderzoeken ontkrachten een aantal vooroordelen over de onderwijskwaliteit in scholen met veel kansarme leerlingen. Ze tonen aan hoe belangrijk het is om je als ouder grondig te informeren vooraleer je een school kiest. Mechelse ouders kunnen dat doen via de infoavond en de openschooldagen van School in zicht.

© 2019 School in zicht vzw / t 03 270 38 05 / stuur e-mail / facebook / design: duall